fragile city

FRAGILE CITY neemt de Voyage d'Orient van 1911, de vormingsreis van August Klipstein and Charles-Édouard Jeanneret (de toekomstige Le Corbusier), als uitgangspunt en historisch model om naar de hedendaagse stedelijke conditie van 5 steden vandaag te kijken: Athene, Belgrado, Istanboel, Rome en Wenen.  Met essays en foto's is Fragile City een visueel, kritisch en historische reflectie op hedendaagse stedelijkheid.
 
publicatie van Tülay Atak, David Bergé en Elke Krasny uitgegeven door MER. Paper Kunsthalle productie Platform 0090 en  PHOTOGRAPHIC EXPANDED met de steun van NETWERK Aalst/centrum voor hedendaagse kunst en Kunstenwerkplaats Pianofabriek Brussel.