Le Trou (구멍)

een installatie en silent Walk Piece van David Bergé

in Amado Art Space Seoul, als deel van de door Enna Bae gecureerde duo-tentoonstelling "Summer Limited", Aug 22 - Sept 13.


David Bergé werd, samen met kunstenaar Fay Shin, door curator Enna Bae uitgenodigd voor de tentoonstelling Summer Limited, in de gerenommeerde Amado Art Space in Seoul, Zuid Korea. De praktijk van beide kunstenaars kenmerkt zich door een immersieve benadering van de media waarin ze werken: fotografie en schilderkunst, en de wijze waarop ze hun fysieke presentie in de ruimte inzetten als navigatiemiddel. 

 

De tentoonstelling brengt drie uiteenlopende thema’s samen: de onontkoombare zomerse hitte in Seoul, de stedelijke modernisering en de structuur van de galerie, die het resultaat is van een sterk gentrificatie proces dat zich in Seoul voltrekt. 

 

Voor deze tentoonstelling verzamelt Bergé brokstukken stedelijk weefsel, waarmee hij een begaanbare bodem-installatie componeert en daarmee de binnen- en buitenruimte perfect op elkaar laat aansluiten. De installatie krijgt een extra dimensie door een nieuwe 'silent Walk Piece' voor Seoul, waarin de urbane context van waaruit de installatie is vertrokken voelbaar wordt, met name door de focus te leggen op de brandende, zomerse hitte, die ook voor Seoul een diepingrijpende realiteit vertegenwoordigd. 

 

met de steun van Korea Arts Council, Amado Art Space en Platform 0090.