The Image Generator IV

Een vierdaagse verkenning van de grenzen tussen beeldende kunst, performance en sound art.

 

The Image Generator is een vierdaags festival dat het grensgebied verkent tussen beeldende kunst, performance en geluidskunst. Zes organisaties en een twintigtal kunstenaars peilen er samen naar de rijkdom die de kruisbestuiving tussen beeld, geluid en beweging teweeg kan brengen. 

 

Laat je verrassen door interactieve installaties, dansante interventies en soundscapes die je verbeelding op sleeptouw nemen. De vierde editie van dit festival vindt plaats op de nieuwe locatie van Kunsthal Extra City, in het voormalige Dominicanenklooster aan de Provinciestraat. 

 

The Image Generator vond in 2015 voor de eerste keer plaats als initiatief van Platform 0090, Extra City Kunsthal, Lokaal 01 en Kunst/Werk. Het dynamisch programma onderzoekt de grenzen tussen beeldende kunst, performance en geluid vanuit een samenwerking tussen internationale kunstenaars en culturele instellingen. 

 

image-generator.be

 

deelnemende kunstenaars

Dilek Winchester & Bart Lodewijks, Aymeric Ebrard, YouYou Group, Meryem Bayram, Christian Bakalov, Hans Beckers, Raphael Malfliet, Agnese Forlani, Kinga Jaczewska, Sara Manente, Gwendoline Robin, Marc Vanrunxt, Kevin Fay & Kinga Jaczewska, David Bergé, Locu & Ruth, Feng Li, Malena Guerrieri, Luca Dal Vignale, Wang Tianjiao, Jasper Rigole, Leon Vranken, Luca Vanello

 

partners

Kunsthal Extra City > toont hedendaagse beeldende kunst in een verwelkomende en unieke setting. Als middelgrote Antwerpse kunstorganisatie zijn ze stevig verankerd in het Belgische artistieke ecosysteem en vormen we een uitdagende hub waar kunstenaars, kunstliefhebbers en stadsbewoners samenkomen. Met een open blik, scherpe keuzes en aandacht voor de kunstenaar ontwikkelt Kunsthal Extra City relevante tentoonstellingen die complementair zijn aan andere kunstenorganisaties.

 

Platform 0090 >  is een duurzaam internationaal platform –  een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie, residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hibriditeit. Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol in multidisciplinaire kunstprocessen.

 

M HKA  > is een museum voor hedendaagse beeldende kunst, film en beeldcultuur. Het is een open ontmoetingsplaats van en voor de kunst, de kunstenaar en het publiek. Het M HKA ambieert een voortrekkersrol in Vlaanderen en een internationaal profiel voortbouwend op de Antwerpse avant-garde traditie. Het M HKA overbrugt de verhouding tussen artistieke en brede samenlevingsvragen, tussen het internationale en het regionale, kunstenaars en publiek, traditie en vernieuwing, reflectie en presentatie. Centraal daarbij staat de collectie met verwerving, beheer en onderzoek.

 

Kunst/Werk >  is een organisatie voor dans. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte waarin verschillende danspraktijken zich kunnen ontwikkelen. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt.

 

ChampdAction >  is een professioneel en interdisciplinair ontwikkelings- en productieplatform voor artiesten die resideren en werken in de ChampdAction.Studio in deSingel in Antwerpen. De focus van de huidige werking van ChampdAction ligt op het creatie- en ontwikkelingsproces van een steeds groeiende groep kunstenaars die, komende vanuit (experimentele) muziek in interactie gaan met andere disciplines – videokunst, beeldende kunst, dans ea – een ontwikkelingstraject en/of een creatieproject wensen uit te werken.

 

Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten – In Situ³ >  is een veelzijdig, multidisciplinair keuzetraject binnen de afstudeerrichting Vrije kunsten. Ze gaat uit van twee principes: een specifieke situatie en een individuele benadering. Je onderzoekt verschillende locaties, hun historische, sociale en esthetische context om vervolgens te experimenteren met diverse materialen en technieken om zo als kunstenaar te reageren op de gegeven omstandigheden.

 

 

The Image Generator wordt gesteund door de Stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.

 

De naam van het festival is ontleend aan de kunstenaar Rebecca Baron