The Image Generator V

The Image Generator is een happening die het raakvlak opzoekt tussen performance,  geluidskunst en beeldende kunst. In plaats van deze disciplines als gescheiden kunstvormen te  beschouwen, vertrekken we van artistieke praktijken waarin beeld, geluid en handeling elkaar  wederzijds beïnvloeden. De levende ontmoeting tussen deze praktijken en disciplines genereert een stroom aan nieuwe mogelijkheden, benaderingen en ervaringen. Ze biedt niet alleen een rijke  voedingsbodem voor nieuwe en grensverleggende kunstvormen, maar schept ook een platform  voor een veel directere uitwisseling waabij de toeschouwer met alle zintuigen wordt betrokken.  

 

Door de mogelijkheid die een happening biedt om wederzijds in te spelen op elkaar, wordt het  kunstwerk opgevoerd als gebeurtenis: want doorlopend wekt die uitwisseling nieuwe beelden en  perspectieven op, als tussenruimtes waarin we elkaar kunnen tegenkomen. In die zin herinnert  ‘The Image Generator’ ons eraan dat een beeld geen gegeven maar een werkwoord is, en dat  geen enkele realiteit volledig vaststaat.  

 

Meer dan ooit krijgt deze nieuwe editie ook een interculturele dimensie. Door de happening in Sofia te laten doorgaan worden nieuwe vormen van uitwisseling en samenwerking mogelijk tussen  makers, organisaties en publieken die elkaar sterk kunnen verrijken. En zo kunnen leiden tot een  verruimd begrip over wat kunst kan zijn. 

 

image-generator.art

 

video The Image Generator happening 8 10 2022

teaser for metro stations Sofia

Bulgarian National Television (ENG/BG)

bTV bulgaria (ENG/BG)

jasmin magazine (ENG/BG)

bnr radio (ENG/BG)

bnr radio 2 (ENG/BG) 

news paper Dnevnik (ENG/BG)

bulgarian telegraph agency (ENG/BG)

sofiapress (BG)

uspelite (ENG/BG)

kulturi novini (ENG/BG)

kratkite (ENG/BG)

art sofia (ENG/BG)

stay happening (ENG/BG)

teaser