pure

PURE is een performance-installatie die onderzoekt hoe verbeelding en verhalen onze waarneming van de werkelijkheid beïnvloeden. Als toeschouwer word je begeleid op een parcours van beeldende composities, die worden geactiveerd door je aanwezigheid. Met je eigen identiteit en geschiedenis als achtergrond, word je uitgenodigd om de verschillende manieren te onderzoeken waarop we onze werkelijkheid vormgeven, gaande van hoe we kiezen om een beeld te construeren tot onze meer onbewuste verlangens en wensen.

 

PURE is het tweede deel van een trilogie rond Spinoza’s concept van eeuwigheid en is nauw verbonden met geboorte en dood. Hoe ontstaan de beelden van onszelf? En hoe kunnen we ons van die beelden bewust worden, om ze vervolgens actief te gebruiken of juist te laten rusten? 

 

PURE is een collectief ritueel dat raakt aan de essentie van de menselijke conditie, in een ervaring van verhoogde intimiteit.